Share

Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Trung tâm Báo chí Quốc tế trước ngày hoạt động

Trung tâm Báo chí Quốc tế – International Media Center một ngày trước khi đón tiếp hàng ngàn phóng viên tham dự đưa tin Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội

Leave a Comment