Share

Thống đốc New York họp báo: Lây nhiễm, nhập viện, tử vong giảm, thu nhập tiểu bang mất 61 tỷ đô

https://tinyurl.com/y5zmfmro
Thống đốc New York họp báo cập nhật: Số liệu lây nhiễm, nhập viện, tử vong giảm, thu nhập ngân sách tiểu bang mất 61 tỷ đô
#NewYork #AndrewCuomo #PhoBolsaTV

Leave a Comment