Share

Sinh viên Nam Hàn đón Chủ tịch Bắc Hàn tới Hà Nội: “Mong muốn hòa bình hơn!”

Sinh viên Nam Hàn đón Chủ tịch Bắc Hàn tới Hà Nội: “Mong muốn bình yên hơn, hoà bình hơn sau hội nghị này”

Leave a Comment