Share

SBTN VOICE Season 1: Bình chọn Lê Minh Toàn #11

Là một kỹ sư hóa học, nhưng Lê Minh Toàn lại rất đam mê giòng nhạc bolero-quê hương và con đường nghệ thuật. Chàng trai dễ thương của #TeamQuêHương phải nói lời chia tay trong tập 4 SBTN VOICE với thử thách trong phòng thu âm.

Nếu yêu thích giọng hát của Lê Minh Toàn, hãy bầu cho Lê Minh Toàn – #11 trở lại Đêm Chung Kết mọi người nhé. Có thể gọi số 1(855)900-8683 hoặc vào www.sbtnvoice.com để bình chọn online.

Leave a Comment