Share

Sáu giai đoạn phát triển vaccine (VOA)

#VOATIENGVIET
Tin tức: http://www.facebook.com/VOATiengViet, http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo, http://www.voatiengviet.com. Nếu không vào được VOA, xin các bạn hãy vào http://vn3000.com để vượt tường lửa. Sáu giai đoạn phát triển vaccine: thăm dò, tiền lâm sàng, thử nghiệm lâm sàng, thẩm định và phê duyệt, chế tạo, kiểm tra chất lượng.

Leave a Comment