Share

Phóng viên Cát Linh tường thuật Kim Jong Un đến Hà Nội

Phóng viên của Người Việt, Cát Linh, tường thuật chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong Un hiện đang có mặt tại Hà Nội.

Người Việt TV © 2018 – https://www.NGUOI-VIET.COM/nvtv
Người Việt Online – https://www.NGUOI-VIET.com

Leave a Comment