Share

Phòng Tranh của Điện Buckingham bắt đầu được tân trang (VOA)

#VOATIENGVIET
Tin tức: http://www.facebook.com/VOATiengViet, http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo, http://www.voatiengviet.com. Nếu không vào được VOA, xin các bạn hãy vào http://vn3000.com để vượt tường lửa.

Phòng Tranh của Điện Buckingham của Nữ hoàng Elizabeth bắt đầu được tân trang. Phòng Tranh này thường được dùng để tiếp quốc khách và những buổi tiếp tân của hòang gia và là nơi treo tranh của những họa sĩ bậc thầy nổi tiếng.

Cung điện này đang được sửa lại trong vòng 10 năm để thay thế đường dây điện nguy hiểm và những lò nước nóng, và canh tân hạ tầng cơ sở đã cũ khác, một chương trình tốn khoảng 494 triệu đô la và sẽ hoàn tất vào năm 2027.

Trong khuôn khổ của công tác này, mái cũ 200 năm của Phòng Tranh sẽ được thay thế và tất cả các bức tranh gồm cả tranh của Canaletto, Vermeer và Rembrandt, sẽ được di dời lần đầu tiên trong 45 năm.

“Việc di dời những bức tranh này là kết quả của nhiều tháng lập kế hoạch giữa Văn phòng Quản trị Chương trình Bảo tồn và Quỹ Sưu tập Hoàng gia.” Điện Buckingham nói.

“Những công việc này được thừa nhận rộng rãi là sự nhấn mạnh đến Bộ Sưu tập Hoàng gia và 65 họa phẩm sắp được trưng bày gần đó, tại Phòng Tranh của Nữ Hoàng.

Phòng Tranh, một trong những Phòng Quốc khách chính tại cung điện, được Vua George IV thành lập trong những năm 1820.

Leave a Comment