Share

Biển Đông mùa đại dịch: Chuyên gia Mỹ vạch trần hoạt động phi pháp của Trung Quốc ở biển Đông

https://tinyurl.com/y5zmfmro
Biển Đông mùa đại dịch: Chuyên gia nghiên cứu Châu Á-Thái Bình Dương từ đại học Stanford vạch trần chi tiết hoạt động phi pháp của Trung Quốc ở biển Đông
#SouthChinaSea #BienDong #PhoBolsaTV

Leave a Comment