Share

Xung đột ở Syria và chống tham nhũng, chính đốn đảng ở VN

Bàn tròn thứ Năm và các khách mời từ Việt Nam và hải ngoại bình luận về tình hình căng thẳng, xung đột ở Syria và diễn biến, quyết tâm’ chống tham nhũng, chỉnh đốn đảng của Nhà nước và Đảng Công sản Việt Nam.

Các khách mời tham gia chương trình gồm có Luật sư Trần Quốc Thuận, Tiến sỹ Phạm Chí Dũng, Tiến sỹ Khuất Thu Hồng và Luật sư Đặng Đình Mạnh.

Chương trình cũng nghe các bình luận phân tích của Tiến sỹ Hà Hoàng Hợp, Luật sư Vũ Đức Khanh qua băng âm thanh và các khách mời bình luận một số ý kiến của khánh, thính giả gửi trực tiếp cho Chương trình.

Quý vị có thể theo dõi Bàn tròn trên kênh FB của chúng tôi tại đường dẫn dưới đây:

LIVE: Xung đột ở Syria và chống tham nhũng, chính đốn đảng ở VN

Bàn tròn thứ Năm và các khách mời từ VN và hải ngoại bình luận về ‘tình hình căng thẳng’ ở Syria và ‘diễn biến, quyết tâm’ chống tham nhũng, chỉnh đốn đảng của Nhà nước và Đảng CSVN.https://www.youtube.com/watch?v=chIQ2Hr0RT4

Pubblicato da BBC Vietnamese su giovedì 12 aprile 2018

Leave a Comment