Share

WESTMINSTER: Cư dân Mỹ soi rọi vụ dân cử gốc Việt bổ nhiệm người nhà

Cư dân Mỹ soi rọi vụ các dân cử gốc Việt tại thành phố Westminster bổ nhiệm con cái, người thân vào các chức vụ công quyền: “Điều mà tôi sắp nói ra thật sự làm tôi giật mình”

Leave a Comment