Share

WESTMINSTER: Cư dân Mỹ phản đối dân cử gốc Việt “Gia Đình Trị” (Có lồng tiếng Việt)

Cư dân Mỹ phản đối tình trạng phe nhóm, gia đình trị của các dân cử gốc Việt tại thành phố Westminster: “Tôi ở đây khoảng 25 năm, tôi chưa bao giờ thấy một hội đồng thành phố nào gây ra sự bất mãn tới mức độ này!”

Leave a Comment