Share

Với luật mới, bản khai thuế của Trump sẽ bị trao cho Quốc Hội

Bản khai thuế của Tổng thống Donald Trump ở tiểu bang New York có thể được trao cho Quốc hội.

Leave a Comment