Share

Tỷ phú Kiều Hoàng họp báo lớn vụ kiện truyền thông “fake news”: Về nạn chụp mũ

Tỷ phú Kiều Hoàng họp báo lớn vụ kiện truyền thông “fake news”: “Cộng đồng Việt Nam mình, tôi nói thật nhiều khi tôi nhục nhã lắm,
buồn bã lắm, tôi ngậm đắng nuốt cay. Ngày nào lâu lâu cũng biểu tình, cứ ai cũng chụp mũ cộng sản được. Cộng sản, cộng sản, cộng sản. Tại sao vậy? Mục đích gì?”

Leave a Comment