Share

Tỷ phú Hoàng Kiều tuyên bố: “Bất cứ kẻ nào dám biểu tình đoàn xe này hông?”

Tỷ phú Hoàng Kiều “chơi lớn” tuyên bố công khai: “Hoàng Kiều thách thức bất cứ kẻ nào dám biểu tình đoàn xe này hông? Chúng tôi có tới 3000 người chống biểu tình, nghe chưa? Đừng có bao giờ biểu tình nữa!”

Leave a Comment