Share

Tỷ phú Hoàng Kiều tiếp tục làm từ thiện, tặng 500 ngàn đô la cho dân San Jose

Tỷ phú Hoàng Kiều tiếp tục làm từ thiện, tặng 500 ngàn đô la cho chương trình lắp đặt hệ thống báo cháy nhà di động ở thành phố San Jose

Leave a Comment