Share

Tỷ phú gốc Việt Hoàng Kiều tặng 5 triệu đô la cho nạn nhân cơn bão Harvey

Tỷ phú gốc Việt Hoàng Kiều tặng 5 triệu đô la vào quĩ cứu trợ nạn nhân cơn bão Harvey, thành phố Houston, bang Texas

Leave a Comment