Share

TT Trump gia tăng tố cáo có “bầu cử gian lận”

Chỉ vài giờ trước khi cuộc bầu cử giữa kỳ diễn ra, chiều thứ hai 5/11 TT Trump tiếp tục cảnh báo về viễn tượng có ‘bầu cử gian lận”, dù ông không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào cho tuyên bố của mình…

Home

Leave a Comment