Share

Trung Quốc có thể vượt mặt Mỹ, thành quốc gia cấp viện lớn nhất thế giới

Các kết quả nghiên cứu mới đây cho thấy, Trung Quốc có thể sẽ sớm qua mặt Mỹ để trở thành quốc gia cấp viện lớn nhất thế giới trong các nước đang phát triển.
Nghiên cứu cũng cho thấy, Bắc Kinh thường đầu tư vào các kế hoạch hỗ trợ cho mục đích thương mại của họ hơn là để phát triển quốc gia nhận viện trợ.

Người Việt TV (c) 2017 – http://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – http://NGUOI-VIET.com

Leave a Comment