Share

Tổng thống Mỹ khiêng vác thức ăn, nước uống cho nạn nhân bão Harvey

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất Phu nhân Melania thăm nạn nhân cơn bão Harvey, Houston, Texas, 2/9/2017:
Phụ giúp phân phát thức ăn, khiêng vác thực phẩm, nước uống

Leave a Comment