Share

TNS Janet Nguyen tái đắc cử: “Kết quả cho thấy sức mạnh và sự đoàn kết của CĐ”

Thượng nghị sĩ gốc Việt tiểu bang California Janet Nguyen tái đắc cử nhiệm kỳ 4 năm: “Kết quả hôm nay cho thấy sức mạnh và sự đoàn kết của cộng đồng chúng ta!”

Leave a Comment