Share

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Cường: Chiến tranh TM Mỹ-Trung, Nghĩa trang Bình An, truyền thông Hải ngoại

Thứ trưởng Ngoại Giao Việt Nam Nguyễn Quốc Cường trả lời phỏng vấn về đối sách kinh tế của Việt Nam trước cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, chính sách về nghĩa trang Quân đội Biên Hòa cũ, và khả năng cấp quy chế hoạt động chính thức tại Việt Nam đối với truyền thông Việt Ngữ hải ngoại.

#DaiSuNguyenQuocCuong #NghiaTrangBinhAn #TruyenThongHaiNgoai #ChienTranhThuongMaiMyTrung

Leave a Comment