Share

Thêm thẩm phán liên bang chặn kế hoạch chấm dứt DACA

-Thủ Tướng Do Thái có thể bị truy tố tội hối lộ
-Mỹ: phải hành động đối với đe dọa hạt nhân của Triều Tiên
-Thêm thẩm phán liên bang chặn kế hoạch chấm dứt DACA

Người Việt TV (c) 2017 – https://NGUOIVIETTV.com.
Người Việt Online – https://NGUOI-VIET.com

Leave a Comment