Share

PHÓNG SỰ CỘNG ĐỒNG: Trường Việt Ngữ tại Portland khai giảng năm học mới

Hòa trong bầu không khí ngày khai giảng với các trường công của Hoa Kỳ, hai trung tâm Việt Ngữ tại thành phố Portland nhằm duy trì tiếng Việt nơi hải ngoại giúp các em trở thành những con người tốt và hữu ích cho xã hội, đã khai giảng niên khóa 2017-2018 vào Chúa Nhật ngày 10 tháng 09 năm 2017.

Mời quý vị ghé thăm trang nhà của SBTN tại địa chỉ: WWW.SBTN.TV

Quý vị khán giả ở Hoa Kỳ muốn xem các chương trình ở SBTN xin gọi ngay DirecTV tại số 1 (800) 531-5000 hoặc các hãng cable địa phương để bắt đài.

Quý vị khán giả ở Úc Châu, xin liên lạc số 0401365264.

Quý vị khán giả ở ngoài Hoa Kỳ và Úc, xin hãy download SBTN APP tại trang www.sbtnapp.com

Leave a Comment