Share

PHÓNG SỰ CỘNG ĐỒNG: Sản xuất táo tàu sấy khô tại Pháp Duyên Tịnh Xá ở Fresno, California

Vườn táo của chùa Pháp Duyên Tịnh Xá tại thành phố Fresno ở miền Trung california có diện tích hơn 10 mẫu. Hàng năm, cứ dến khoảng tháng 10 thì táo sẽ chín nhiều. Các Ni, Sư ở các nơi sẽ đến giúp chùa hai táo và phơi sấy khô làm táo khô. Để có được những trái táo khô phải trải qua nhiều công đoạn rất vất vả. Xin mời quý vị theo dõi những hình ảnh trong phóng sự sau đây.

Quý vị hãy ủng hộ SBTN bằng cách lạc với các hãng Cable địa phương hoặc Directv ở số 1 866 687 7109 để bắt đài SBTN.

Ngoài Hoa Kỳ, quý vị có thể xem SBTN qua hệ thống SBTN GO với giá $7.99 một tháng sau 7 ngày dùng thử.

Xin hãy vào trang nhà WWW.SBTNGO.COM để biết thêm chi tiết.

Quý vị có thể download SBTN Online TV App trên Google Play, Apple Store hoặc Amazon

Leave a Comment