Share

PHÓNG SỰ CỘNG ĐỒNG: Hàng chục người Việt bị bắt trong đường dây kết hôn giả tại Houston

Khoảng 100 người bị bắt tại Houston vì làm giấy tờ kết hô ngiả, trong đó có một luật sư gốc Việt đang gây chấn động trong cộng đồng người Việt. Phóng viên Huỳnh Phong tường trình sau đây.

Quý vị hãy ủng hộ SBTN bằng cách liên lạc với các hãng Cable địa phương hoặc Directv ở số 1 866 687 7109 để bắt đài SBTN hoặc ghi danh trên www.directvnow.com để xem được 9 đài Việt ngữ chỉ có $20/tháng

Ngoài Hoa Kỳ, quý vị có thể xem SBTN qua hệ thống SBTN GO với giá $7.99 một tháng sau 7 ngày dùng thử.

Xin hãy vào trang nhà WWW.SBTNGO.COM để biết thêm chi tiết.

Quý vị có thể download SBTN Online TV App trên Google Play, Apple Store, Amazon, hoặc Roku

Download nhạc audio của SBTN Music, quý vị có thể vào itunes music để mua
http://itunes.apple.com/album/id1461523727?ls=1&app=itunes

#SBTN #kethongia

Leave a Comment