Share

PHÓNG SỰ CỘNG ĐỒNG: Đêm gây quỹ yểm trợ quốc nội CLB Việt Tân – Boston, Massachusetts

Chưa có thời điểm nào mà phong trào đấu tranh cho dân chủ trong nước lại bị đàn áp khắc nghiệt và vô nhân đạo như trong năm 2017-2018 với những bản án lên đến 20 năm tù đặt lên mình những người dân yêu nước như trong trường hợp của ông Lê Đình Lượng 20 năm tù, Đào Quang Thực và Hoàng Đức Bình 14 năm tù, Lưu Văn Vịnh 15 năm tù, Nguyễn Quốc Hoàn 13 năm tù, Nguyễn Văn Đức Độ 11 năm tù và cùng với hàng trăm tù nhân chính trị mà chính quyền cộng sản VN đang bắt giữ. Nhà tù Cộng Sản có thể tạm thời bịt miệng được các tù nhân chính trị nhưng nó lại là động lực và tinh thần thúc đẩy hàng triệu đồng bào trong và ngoài nước lên tiếng bảo vệ cho chính nghĩa và dành lại tự do cho quên hương Việt Nam. Trên tinh thần yểm trợ cho phong trào đấu tranh dân chủ quốc nội Cậu Lạc Bộ Thân Hữu Việt Tân cùng với các anh chị em văn nghệ sĩ tại Boston, tiểu bang Massachusetts đã đứng ra tổ chức buổi gây quỹ “Hướng Về Quê Mẹ” hầu để giúp một bàn tay chia sẻ nổi đau thương mà các anh chị em trong nước phải gánh chịu.

Quý vị hãy ủng hộ SBTN bằng cách lạc với các hãng Cable địa phương hoặc Directv ở số 1 866 687 7109 để bắt đài SBTN.

Ngoài Hoa Kỳ, quý vị có thể xem SBTN qua hệ thống SBTN GO với giá $7.99 một tháng sau 7 ngày dùng thử.

Xin hãy vào trang nhà WWW.SBTNGO.COM để biết thêm chi tiết.

Quý vị có thể download SBTN Online TV App trên Google Play, Apple Store hoặc Amazon

Leave a Comment