Share

Ông Mỹ nói tiếng Việt giọng Hà Nội: Các nhà đầu tư từ VN nghiên cứu rất sâu, thông minh, hiểu biết

Ông Mỹ nói tiếng Việt giọng Hà Nội, biết hát chèo, thức ăn Việt món gì cũng ăn, công ty bạc triệu, mời doanh nhân Việt Nam đầu tư sang Mỹ.

Leave a Comment