Share

“Ông Đào Minh Quân đi song song nhưng ngược chiều với chính phủ Mỹ!”

“TỪ THỦ ĐÔ”: Luật sư Trịnh Quốc Thiên phản biện ông Đào Minh Quân

“Ông Đào Minh Quân đi song song nhưng ngược chiều với chính sách của chính phủ Mỹ!”

Leave a Comment