Share

Nữ bệnh nhân da đen bị ‘tống’ ra đường giữa đêm khuya lạnh lẽo

-Một thượng nghị sĩ xác nhận TT Trump nói ngôn ngữ lỗ mãng
-TT Trump được khám sức khỏe
-Nữ bệnh nhân da đen bị ‘tống’ ra đường giữa đêm khuya lạnh lẽo

Người Việt TV (c) 2018 – https://NGUOIVIETTV.com.
Người Việt Online – https://NGUOI-VIET.com

Leave a Comment