Share

Nói chuyện với giáo sư từ đại học Mỹ về cuộc hội thảo tương lai Việt Nam tại Đà Nẵng

Nói chuyện với giáo sư Kiều Linh Caroline từ đại học Mỹ về cuộc hội thảo tại Đà Nẵng với chủ đề: “Từ khả năng đến tầm nhìn và hành động, chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của Việt Nam”

Leave a Comment