Share

Nguyên đơn kiện Ts Nguyễn Đình Thắng và Ủy ban Cứu trợ Thuyền nhân BPSOS nói gì?

Phỏng vấn bà Holly Ngô, nguyên đơn kiện tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Giám đốc tổ chức Ủy ban Cứu trợ Thuyền nhân (BPSOS) tội phỉ báng: “Tôi tin công lý sẽ thuộc về những người làm việc thiện và bị ức hiếp!”

Leave a Comment