Share

Người Việt làm ‘du khách toàn thời gian’ tại Thái Lan

Nhiều người Việt qua Thái Lan kiếm sống nhưng không có giấy phép lao động đã trở thành ‘du khách toàn thời gian’ tại đất nước này.

Leave a Comment