Share

McDonald’s trong ngày khai trương ở Hà Nội

McDonald’s trong dịp cuối tuần đầu tiên của tháng 12/2017 khai trương chi nhánh đầu tiên tại Hà Nội, tại vị trí nhìn thẳng ra hồ Hoàn Kiếm.

Ông Henry Nguyen, đại diện của McDonald’s tại Việt Nam và là con rể của cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tỏ ra tự tin về tương lai của hãng tại đây.

“Việt Nam đang trên đà phát triển mà chúng tôi tin rằng trong tương lai 5, 10, và 20 năm nữa sẽ trở thành một thị trường tuyệt vời. Để có thể nắm lấy cơ hội đó, bạn cần phải bắt đầu đặt nền móng ngay từ hôm nay,” ông Henry Nguyen nói.

Leave a Comment