Share

Ls Hoàng Duy Hùng vs. ông Ngô Kỷ: “Sử dụng từ ngữ côn đồ, tôi sẽ côn đồ hơn!”

Luật sư Hoàng Duy Hùng trả lời ông Ngô Kỷ: “Có ngon thì công khai đối luận với tôi. Còn mà sử dụng từ ngữ côn đồ, thì tôi sẽ côn đồ hơn!”

Leave a Comment