Share

Khi Trường Sa bị TQ lấn chiếm, tôi sẽ kêu gọi các bạn cùng tôi về giữ Trường Sa

Tỷ phú Hoàng Kiều tái xác nhận tuyên bố về Trường Sa: “Anh dám đi Trường Sa, tôi chưa dám. Bởi vì chỉ khi nào thấy có nguy cơ Trung Quốc lấn chiếm Trường Sa, tôi sẽ kêu gọi các bạn, cùng tôi về với đất nước Việt Nam chúng ta để giữ Trường Sa.”

Leave a Comment