Share

Khi Bộ trưởng khoe cái dốt

APEC 2017 được tổ chức tại Đà Nẵng đã bế mạc từ hai ngày trước. Tuy nhiên, những dư âm của nó vẫn còn vọng lại, và một trong số đó là việc Bộ trưởng Thông tin-Truyền thông Trương Minh Tuấn “dũng cảm” khoe cái dốt của mình trước bàn dân thiên hạ.

Leave a Comment