Share

Hơn 3,500 người kiện hãng Apple ở Việt Nam

Cho rằng Hãng Apple cố tình làm chậm iPhone cũ, hàng ngàn người ở Việt Nam cùng khởi kiện tập thể. Theo tường thuật của Báo Tuổi Trẻ, số lượng người khởi kiện Apple tiếp tục tăng nhanh chóng. Hiện có gần 3,500 người, tính đến thời điểm 15 giờ ngày 18 Tháng Giêng.

Người Việt TV (c) 2017 – http://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – http://NGUOI-VIET.com

Leave a Comment