Share

Hội nghị TƯ7: ‘Dân muốn thu hồi tài sản tham nhũng’

Người dân Hà Nội nghĩ gì về cuộc chiến chống tham nhũng trong lúc Hội nghị Trung ương 7 đang diễn ra?

Leave a Comment