Share

Giám Đốc FBI: ‘Khủng bố có thể dùng drone để tấn công nước Mỹ’

Cơ quan FBI tin rằng các nhóm khủng bố sẽ tìm cách dùng phi cơ không người lái (drone) để mở cuộc tấn công trên lãnh thổ Mỹ.

Người Việt TV © 2018 – https://www.NGUOI-VIET.COM/nvtv
Người Việt Online – https://www.NGUOI-VIET.com

Leave a Comment