Share

Đưa tin giả tính hại TT Trump, ABC News phải đính chính, đình chỉ phóng viên

Đưa tin giả Fake News cố tình làm hại Tổng thống Mỹ Donald Trump,
đài khủng ABC News phải đính chính, mất uy tín, phóng viên gạo cội Brian Ross bị đình chỉ không lương

Leave a Comment