Share

“Điếu Cày” Nguyễn Văn Hải: “Việt Nam không cần có Luật Đặc Khu!”

Phỏng vấn nhà bất đồng chính kiến Điếu Cày, Nguyễn Văn Hải, về Dự thảo luật Đặc Khu của Việt Nam: “Việt Nam không cần có Luật Đặc Khu, nếu thay đổi thể chế, chính sách, biến cả đất nước này là một đặc khu để thu hút đầu tư vào. Đấy mới là điều làm cho đất nước mạnh lên.”

Leave a Comment