Share

Diễn hành Tết ở Bolsa: Sẽ có hai cuộc diễn hành cùng ngày, khác chỗ

Diễn hành Tết ở Bolsa, chuyện tưởng nhỏ hóa lớn: Khả năng sẽ có hai cuộc diễn hành cùng ngày, và nhiều chuyện hậu trường không phải ai cũng biết.

Leave a Comment