Share

Đề xuất mở rộng Huế gấp 5 lần: tránh làm nửa vời!

Đề xuất mở rộng Huế gấp 5 lần và điều chỉnh quy hoạch cục bộ đến năm 2030 đang gặp nhiều tranh cãi.

Theo dõi YouTube: http://bit.ly/11PGb33

Đài Á Châu Tự Do RFA trụ sở tại thủ đô Washington Hoa Kỳ, cung cấp thông tin đa dạng, chính xác, trung thực về các vấn đề thời sự, kinh tế, xã hội, đời sống tại Việt Nam và trên Thế Giới.

Theo dõi YouTube: http://bit.ly/11PGb33
Facebook:http://on.fb.me/1vFY6qX
Twitter: https://twitter.com/DaiAChauTuDo
Đài Á Châu Tự Do RFA: http://bit.ly/1uS5BJn

Leave a Comment