Share

Dân chủ thắng lớn bầu cử 2 tiểu bang Cộng Hòa (1/2)

Trong cuộc bầu cử hôm Thứ Ba, 6 Tháng Mười Một, đảng Dân Chủ tiểu bang Vỉginia thắng thêm ghế, lần đầu tiên trong 26 năm kiểm soát quốc hội tiểu bang. Đảng này cũng thắng chức thống đốc tiểu bang Kentucky.

Người Việt TV © 2019 – https://www.NGUOI-VIET.COM/nvtv
Người Việt Online – https://www.NGUOI-VIET.com

Leave a Comment