Share

Đại sứ Việt Nam tại Anh: “Hỗ trợ các gia đình đưa nạn nhận sớm về nước!”

https://tinyurl.com/y5zmfmro

Phỏng vấn ngắn với đại sứ Việt Nam tại Anh Trần Ngọc An: “ĐSQ Việt Nam đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng của VN và Anh để làm công tác bảo hộ công dân và hỗ trợ các gia đình đưa nạn nhân sớm trở về nước”.

#39NanNhan

Leave a Comment