Share

“Đa phần các bạn du sinh sau khi tốt nghiệp, không muốn về Việt Nam!”

Cựu du học sinh nói về tình hình du học sinh Việt Nam tại Mỹ: “Đa phần các bạn du học sinh sau khi tốt nghiệp xong, không muốn về Việt Nam”

Leave a Comment