Share

Cựu PTT Biden: TT Trump là mối ‘đe dọa hiện hữu’ cho Hoa Kỳ

Ứng cử viên hiện nay đang dẫn đầu trong thăm dò của Dân Chủ là cựu PTT Joe Biden hôm thứ ba 11/6 đi Iowa vận động tranh cử, cùng một lúc với TT Trump tại đây nhưng ở hai địa điểm khác nhau…

Leave a Comment