Share

Công đoàn độc lập tại Việt Nam có thực sự được phê duyệt vào năm 2023?

Quyền lợi cho người lao động Việt Nam có thay đổi rõ nét sau khi Hà Nội thông qua Công ước 98 của Tổ chức Lao động Quốc Tế-ILO? Và những công ước còn lại nhằm thành lập công đoàn độc lập cho người lao động có thể ra đời như kế hoạch dự kiến?

Theo dõi YouTube: http://bit.ly/11PGb33

Đài Á Châu Tự Do RFA trụ sở tại thủ đô Washington Hoa Kỳ, cung cấp thông tin đa dạng, chính xác, trung thực về các vấn đề thời sự, kinh tế, xã hội, đời sống tại Việt Nam và trên Thế Giới.

Theo dõi YouTube: http://bit.ly/11PGb33
Facebook:http://on.fb.me/1vFY6qX
Twitter: https://twitter.com/DaiAChauTuDo
Đài Á Châu Tự Do RFA: http://bit.ly/1uS5BJn

Leave a Comment