Share

Cố vấn pháp lý của TT Trump rất quan ngại cuộc điều tra đối với Ls Cohen

Cố vấn pháp lý của ông Trump hiện rất quan ngại cuộc điều tra này có nguy cơ đe doạ Tổng thống hơn cuộc điều tra của ông Mueller.

Leave a Comment