Share

Chuyện Việt Nam 11/6/2019: Thách thức Trung Quốc, Mỹ đưa thêm tàu tuần duyên đến Biển Đông

– Mỹ đưa thêm tàu tuần duyên đến Biển Đông
– Dịch tả heo châu Phi bắt đầu xuất hiện ở Sài Gòn
– Kết hôn giả tại Mỹ sẽ bị thu hồi thẻ xanh và bị trục xuất về Việt Nam

Người Việt TV (c) 2019 – https://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – https://NGUOI-VIET.com

Leave a Comment